Výhradné zastúpenie

ZASTUPOVANÝM PRODUKTOM POSKYTUJEME MAXIMÁLNU PODPORU V RÁMCI OBCHODNÝCH I MARKETINGOVÝCH SLUŽIEB.

zastupujeme od roku 2009

Rapeto a.s.

Program Pangamin – zdravie pre celú rodinu. PHARMA-CON SLOVAK s.r.o. je výhradným distribútorom v SR.

zastupujeme od roku 2011

Wellness food

SPEED8 - mozgový stimulant s komplexným pôsobením. PHARMA-CON SLOVAK s.r.o. je výhradným distribútorom v SR.

zastupujeme od roku 2010

Herbalex

Hrejivé a detoxikačné náplasti. PHARMA-CON SLOVAK s.r.o. je výhradným distribútorom v SR.

zastupujeme od roku 2016

Pharcos

Dermatológia na makromolekulárnej úrovni. PHARMA-CON SLOVAK s.r.o. je výhradným distribútorom v SR.

zastupujeme od roku 2016

Astina Pharm

Doplnky stravy, ktoré fungujú, ktoré dávajú zmysel. PHARMA-CON SLOVAK s.r.o. je výhradným distribútorom v SR.

zastupujeme od roku 2021

Vario Pharma

Zdraví, na kterém zaleží. PHARMA-CON SLOVAK s.r.o. je výhradným distribútorom v SR.

VYUŽITE NAŠE OSVEDČENÉ SKÚSENOSTI S CIEĽOM USPIEŤ NA SLOVENSKOM TRHU.

Spoločnosť PHARMA-CON SLOVAK s. r. o. bola založená začiatkom roku 2008 so sídlom v Žiline. Spoločnosť je schopná zaistiť kompletný servis pre tuzemské aj zahraničné firmy, ktoré chcú vstúpiť na slovenský farmaceutický trh. Vedúcu pozíciu na slovenskom trhu sme získali najmä vďaka ľuďom s dlhodobými skúsenosťami z farmaceutickej oblasti (obchodu, logistiky, výroby, marketingu, outsourcingu obchodného tímu a distribúcie). Preto naša spoločnosť patrí 11 rokov k najvyhľadávanejším partnerom pre obchod na Slovensku.

Považujeme sa za špecialistov vo svojom odbore na slovenskom farmaceutickom trhu, pretože sa v ňom pohybujeme už 11 rokov.

Zahraničným partnerom ponúkame všetky služby, nutné ku vstupu prípravkov na trh, a to napr. vypracovaním schvaľovacích dokumentov, zaistením registrácie, obstaraním surovín a ich skladovaním i spracovaním, výroba tabliet a ich adjustácie, kompletizovanie finálneho výrobku, jednanie z veľkoobchodmi, distribúcia a zabezpečenie plynulého zásobovania distribučných skladov.

Spolupráca s nami znamená získanie partnerov, ktorí sú odborníkmi vo svojom odbore.

Informácie z trhu

POSKYTNEME VÁM KOMPLEXNÝ SERVIS, ABY STE BOLI NA SLOVENSKÉM TRHU ÚSPEŠNÝ

Pomôžeme s prípravou i realizáciou vstupu na slovenský trh. Pripravíme podklady pre uvedenie produktu na trh s ohľadom na jeho „corporate identity“ a zároveň tak, aby bol spotrebiteľsky zaujímavý a konkurenčne schopný na slovenskom trhu. Vďaka našim údajom majú partneri všetky možné potrebné informácie k uvedeniu produktu.

Prevedieme analýzu trhu, konkurenciu konkrétneho produktu, mikro- a makroprostredie, SVVOT analýzu, stanovíme potenciál trhu. Na základe našich skúseností a analýz vytvoríme plán predaja a na jeho základe stanovíme marketingový rozpočet, spracujeme marketingový plán a navrhneme kampaň, ktorá povedie k čo najlepšiemu postaveniu na trhu a k čo najefektívnejšiemu vynaloženiu investícií.

Parterom, ktorí zvažujú, či vstúpiť na slovenský trh s jedným prípravkom či celým sortimentom, umožňujeme vyskúšať a zhodnotiť svoje úspechy na trhoch jedine s jedným produktom, o ktorý sa plnohodnotne postaráme.

Na tvorbe obchodných a marketingových stratégií sa podieľajú odborníci z oblasti obchodu a marketingu. Pracujeme s našimi skúsenosťami, analýzami, podľa potreby všetko komunikujeme s ľuďmi pohybujúcimi sa denne na trhu. Našou základnou prednosťou je úzka spolupráca výrobného, logistického, marketingového a obchodného oddelenia. Zakladáme si na kvalitných osobných vzťahoch, profesionálnom prístupe a neustálom monitorovaní trhu.

Samozrejme trh neustále pozorujeme, sledujeme jeho vývojové trendy a potenciály. Partnerom prinášame aktuálne informácie z trhu, navrhujeme ďalšie postupy, inovácie, prinášame invencie. Informujeme partnera o všetkých nových príležitostiach a prípadných hrozbách z trhu.

Nastavenie informačných technológií nám umožňuje plynulý a rýchly tok informácií naprieč spektru nami ponúkaných služieb smerom k našim partnerom, s nimi neustále komunikujeme a zabezpečujeme im komplexný prehľad o prebiehajúcich projektoch, jednoduchý a priehľadný systém kontroly a hodnotenia nákladov. Je to pre nás veľmi dôležité, prinášať našim partnerom takéto služby, ktoré povedú k vysokej efektivite. Chceme úzko spolupracovať s našimi partnermi v dlhodobom horizonte, inšpirovať ich a predávať im naše vlastné osvedčené skúsenosti.

Spolupráca s nami znamená získanie profesionálnych partnerov na trhoch, kde chcú spoločnosti vstúpiť. Radi partnerom predáme naše skúsenosti, znalosti a využijeme naše vzťahy, aby sme spoločne dosiahli čo najlepšie výsledky.

Umožníme partnerovi uskutočniť svoje rozhodnutie na základe maximálneho objemu relevantných informácií.

legislatíva

ZAISTÍME PRE NAŠICH PARTNEROV ÚSPEŠNÝ VSTUP NA SLOVENSKÝ TRH.

Sme tu pre zahraničné i tuzemské spoločnosti, ktoré chcú vstúpiť na slovenský trh a potrebujú tu zázemie, skúsenosti, vzťahy, dáta a orientáciu.

Zahraničným partnerom ponúkame všetky služby, potrebné pre vstup prípravkov na trh, a to vrátane vypracovania schvaľovacích dokumentov, zaistenia registrácie a zalistovania vo veľkoobchodoch.

Vybavíme za partnerov jednanie na úradoch a zaistíme registráciu v Slovenskej republike. Máme vlastné registračné oddelenie, ktoré komunikuje s úradmi aj partnerom a zabezpečí všetko potrebné.

Spracujeme úplnú dokumentáciu potrebnú k schváleniu produktov, alebo notifikáciu, zaistíme rozbor v akreditovaných laboratóriách.

Vďaka našim vzťahom a znalosťou farmaceutických veľkoobchodov zrealizujeme stretnutia potrebné k zalistovaniu sortimentu vo veľkoobchodoch a zabezpečíme závoz distribučných skladov. Táto služba zaistí dostupnosť tovaru na všetkých skladoch podľa potrieb trhu.

Je pre nás veľmi dôležité prinášať našim partnerom služby, ktoré im umožnia úspešný vstup na trh.

Výroba

SVOJIM PARTNEROM SME SCHOPNÍ ZAISTIŤ TIEŽ KOMPLETNÝ SERVIS V OBLASTI VÝROBY PRIVÁTNYCH ZNAČEK.

Ponúkame komplexné služby v oblasti výroby tabliet a v oblasti primárneho a sekundárneho balenia tuhých liekových foriem. V prípade požiadavky kooperatívne zaistíme výrobu tiež foriem doplnkov stravy alebo kozmetiky. Nami poskytované služby tiež zahrňujú všetky činnosti spojené s výrobou a finalizáciu produktov. Sú postavené na odborných znalostiach, skúsenostiach a profesionalite pracovníkov.

Na základe požiadaviek a receptúr zabezpečíme suroviny potrebné na výrobu tabliet. Samozrejmosťou sú atesty, ktoré zaručujú, že suroviny sú prvotriednej akosti. Podľa dodaných receptúr vypočítame potrebné množstvo surovín, vrátane rezervy, vybavíme jednanie s dodávateľmi, suroviny objednáme a zabezpečíme ich dodanie.

Spracujeme ako suroviny nám dodané, tak aj tie, ktoré pre partnerov obstaráme sami od prvotných dodávateľov. Sme schopní zabezpečiť plnenie všetkých typov tabliet a toboliek. Samozrejmosťou je neustála kontrola výrobného postupu.

V súčasnej dobe vlastníme štyri výrobné linky, s kapacitou až 1 milión tabliet a tento objem je možné súčasne plniť do obalov. Výrobné priestory vyhovujú legislatívnym normám EU, čo je dané súladom príslušných noriem a stanovených kritérií na kvalitu výrobných priestorov určených k realizácii ponúkaných služieb.

Ponúkame možnosť priameho plnenia tabliet. Tablety nabalíme do dóz, liekoviek, blistrov alebo PET/PE fólií. Zabezpečíme označenie etiketou, zabalenie do krabiček/papierových skladačiek všetkých možných tvarov a veľkostí, vloženie akýchkoľvek informačných materiálov, v prípade záujmu tiež vytvorenie skupinových balení. Finálne výrobky zabalíme do kartónu. Spracujme suroviny a polotovary až do fázy hotového výrobku v obale s etiketou, pripraveného k distribúcii.

Logistika

PRO NAŠE PARTNERY ZABEZPEČÍME VEŠKEROU POTŘEBNOU LOGISTIKU.

Poskytujeme komplexné logistické služby. Zabezpečíme dovoz surovín, ich skladovanie, ďalej tiež skladovanie hotových výrobkov ich prevoz a rozvoz priamo distribútorom. Nami poskytované logistické služby zabezpečia, aby bol správny tovar, v správnom množstve, v správnom čase, v správnej kvalite na správnom mieste podľa potreby, a to s ohľadom na efektivitu.

Disponujeme vlastným vozovým parkom, ktorý je schopný do 6 hodín vybaviť všetky možné požiadavky na rozvoz v Slovenskej republike.

V našich výrobných a logistických skladoch ponúkame uloženie surovín, polotovarov i tovaru a jeho prípravu pre ďalšiu distribúciu v SR. Partnerovi poskytujeme kompletnú skladovú evidenciu, tzn. Informácie o pohybe tovaru v sklade, výške skladových zásob a pod.

Spoľahlivo pokrývame celú Slovenskú republiku.

Marketing

SME SCHOPNÍ POSKYTNÚŤ AKÉKOĽVEK MARKETINGOVÉ SLUŽBY, PRIPRAVIŤ AKÉKOĽVEK GRAFICKÉ PODKLADY A ZAISTIŤ VŠETKY SÚVISIACE SLUŽBY.

V rámci full servise ponúkame komplexné služby v oblasti marketingu a desingu. Pracovníci marketingového a grafického oddelenia sú odborníci vo svojom odbore, pohybujú sa vo pharma trhu už dlhú dobu a výborne sa v ňom orientujú, používajú najmodernejšie technológie, pracujú s najrôznejšími možnosťami propagácie produktov, majú skúsenosti s ATL a BTL podporou, navrhnú a zrealizujú kampaň presne na mieru danému produktu či produktom. Pracujú s jednotlivými produktmi či s produktovými radami s maximálnym nasadením s cieľom nájsť čo najefektívnejšie riešenie vedúce k čo najlepšiemu postaveniu na trhu.

Našou prednosťou sú hlavne niekoľkoročné skúsenosti z pharma trhu, znalosti cieľových skupín aj konkurencie, neustále sledovanie noviniek a zaujímavostí z oblasti marketingu a designu, nachádzanie originálnych riešení, osobitá a kreatívna tvorba grafických návrhov so zmyslom aj pre ten najmenší detail.

Vďaka spolupráci marketingového a grafickému oddelenia poskytujeme služby v oblasti marketingu od A po Z.

Print design

Navrhneme design pre rôznorodé a na trhu Európskej únie dostupné typy obalov (krabička, dóza, etiketa, blister, informačný leták). Pripravíme texty obsahujúce všetky povinné údaje v súlade s legislatívou SR. Spracujeme všetky možné požadované jazykové modifikácie. Zabezpečíme predtlačovú prípravu a odporučenie ohľadne vhodných materiálov. Dlhodobo spolupracujeme s overenými dodávateľmi obalov, napr. etikiet, dóz, krabiček, sáčkov či kartónov. Zabezpečíme teda výrobu a dodanie akéhokoľvek druhu obalu za výhodné ceny.

Reklamná kampaň

Navrhneme reklamnú kampaň, vytvoríme plán mediamixu, navrhneme ATL i BTL aktivity priamo na mieru daného produktu či produktov s cieľom maximálneho zefektívnenia investícií. Vytvoríme médiaplán a zabezpečíme kompletnú organizáciu.

Branding

Spracujeme inzerciu, PR články, webové prezentácie, predmety podpory predaja, vizuály propagačných materiálov, ich výrobu a distribúciu. Zabezpečíme výrobu POP a POS materiálov pre-press prípravu, DTP práce, konzultáciu pri výbere vhodných materiálov. Navrhneme grafiku i texty, zabezpečíme efektívnu distribúciu propagačných materiálov s cieľom oslovenia požadovanej skupiny.

Konferencie, semináre

Vyberieme a zabezpečíme semináre, konferencie a účasť na všetkých možných akciách, vedúcich k osloveniu odbornej verejnosti a spotrebiteľov.

Web design

Vytvoríme kompletnú webovú prezentáciu v súlade s firemnou či produktovou identitou. Vytvoríme grafický návrh internetovej prezentácie v duchu „corporate identity“ alebo celkom novú nezameniteľnú internetovú prezentáciu. Zabezpečíme vytvorenie redakčného systému pre užívateľsky ľahkú obsluhu.

Web marketing

Navrhneme nízkorozpočtové internetové kampane s využitím moderných technológií. Vyrobíme internetové bannery s ohľadom hlavne na cieľovú skupinu, obsah odovzdania informácie a miesto kde budú umiestnené. Vytvoríme pútavé flashové animácie vrátane videosekvencií.

náš výsledok od roku 2015

308
Produktov
3854
Lekární
8424944
Naskladnené

Obchodné tímy

SME SCHOPNÍ ZABEZPEČIŤ OPTIMÁLNE RIEŠENIE V OBLASTI OUTSOURCINGU OBCHODNÝCH TÍMOV V LEKÁRŇACH a prodejnách zdravých výživ.

Na Slovensku máme tím s piati obchodnými reprezentantmi, ktorý vedie skúsený regionálny manažér. Každá z vybraných lekární, prodejny zdraví výživy je osobne navštívená minimálne 1x za 4 týždne. Celkové portfólio zahŕňa viac ako 1645 lekární.

Zaručujeme komplexný prehľad o prebiehajúcich projektoch, jednoduchý a priehľadný systém kontroly a hodnotenia nákladov vynaložených na predajný tím.

Postaráme sa o všetku možnú personálnu agendu, školenia predajných zručností a motiváciu obchodného tímu. Naše tímy sú silno motivované k maximálnemu plneniu vytýčených predajných i marketingových cieľov, prechádzajú náročným systémom školení a coachingom, pre svoju činnosť využívajú najmodernejšie informačné technológie, čo umožňuje dosiahnuť vyššiu efektivitu celého tímu a presné výstupy o ich činnosti.

Hlavnou prednosťou našich reprezentantov je predovšetkým maximálne profesionálny prístup, vyjednávanie, komunikačné schopnosti, odborná znalosť problematiky a dlhodobo budované, veľmi korektné vzťahy v jednotlivých lekárňach a u lekárov.

Nepostrádateľnou súčasťou obchodného tímu je call centrum, vďaka ktorému v lekárňach zabezpečíme podporu sortimentu. Odborne vyškolené operátorky call centra zabezpečia podporu obchodného tímu pri predajných a marketingových aktivitách. Call centrum komunikuje ako s lekárňami už navštívenými v danom mesiaci obchodným reprezentantom, tak i s ostatnými, podľa prebiehajúcich akcií partnerov.

Spracujeme s TOP distribútormi na Slovensku (Phoenix zdravotnícke zásobovanie, a. s., Unipharma Prievidza 1. slovenská lekárenska a. s., MED-ART, s. r. o., Sanitas-SR, a. s., UNIMED, s. r. o., INTERPHARM Slovakia, a. s., JUVAMED, s. r. o., Inforama, a. s.). Vytvorená objednávka je dodaná jedným z uvedených distribútorov, vždy podľa preferencií lekárne.

Samozrejmé sú reporty z trhu, poskytujúce podrobné informácie o predaji a jeho vývoji.

Kontakty

Pro více informací o našich službách nás, prosím, kontaktujte emailem. Děkujeme Vám.

Sídlo:

 • PHARMA-CON SLOVAK s.r.o.,
 • Za Plavárňou 8121/3
 • 010 08 Žilina
 • info@pharma-con.sk

Kontakt:

 • Petr Malíř
 • malir@pharma-con.sk
 • Jana Kurová Hurtečáková
 • hurtecakova@pharma-con.sk
 • +421 (0) 911 490 306
 • Dušana Cvičeková
 • cvicekova@pharma-con.sk
 • +421 (0) 911 100 509

Zobraziť na mapě